Verplichte keuring magazijnstellingen

Wel eens nagedacht om uw magazijnstellingen te keuren?

15-01-2023

Volgens de Arbowetgeving moeten magazijnstellingen verplicht worden gekeurd. En dat is niet zonder reden: een wankele magazijnstelling is gevaarlijk voor uw werknemers en kan bovendien grote materiële schade veroorzaken als deze omvalt.

U bent verplicht om uw magazijnstellingen te laten inspecteren als u ze net heeft opgebouwd of een reparatie heeft verricht. Daarnaast is er nog een standaard jaarlijkse keuring. 
Al deze inspecties kunnen door META Benelux worden uitgevoerd. Onze keurmeesters zijn onafhankelijk en hebben de kennis om alle type stellingsystemen te inspecteren volgens de gewenste normering.